فرم همکاری

پر نمودن فیلدهای ستاره دار اجباریست.

ترجیحا جهت ارسال نمونه کار از (وب سایت، پروفایل Linkedin، لینک Portfolio Online، لینک نمونه کار) استفاده نمایید.
 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلیمعدل کلتاریخ شروعتاریخ پایاننام دانشگاهشهر یا کشور 
  Add a row
 • نام دورهآموزشگاهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتوضیحات 
  Add a row
 • زبانخواندننوشتنمکالمه 
  Add a row
 • مثال: 3D Character For Animation - 4 Year
  Add a row
 • مثال: Maya - Python
  Add a row
 • نام پروژهنام موسسهسمت یا شغلتاریخ شروعمدت کارحقوق دریافتیعلت ترک کار 
  Add a row
 • Add a row
 • در صورتیکه سایت یا لینک نمونه کار آنلاین را در قسمت فوق وارد نموده اید نیاز به آپلود نمونه کار نیست.
  حداکثر 10 فایل می توانید آپلود نمایید.
  حجم هر فایل باید کمتر از 20 مگابایت باشد.
  Drop files here or